Don Jose Nekića, Jasenice
098336019

Opći uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI I PRAVILA POSLOVANJA I KORIŠTENJA USLUGA NA PLATFORMI www.ruralina.com 

UVODNE ODREDBE:

1. O Teal Port d.o.o.

1.1. Teal Port d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Ruđera Boškovića 15, OIB: 18085527239 (dalje u tekstu: TP) autor, vlasnik i operater digitalne platforme Ruralina.com.

1.2. Ovi Opći uvjeti za korištenje usluga na platformi Ruralina.com (dalje u tekstu: Opći uvjeti) uređuju prava i obveze Društva i registriranog korisnika te pravilan način korištenja digitalne platforme www.ruralina.com

2. Ruralina.com svojim korisnicima nudi dva načina dostave kupljene robe i to putem dodatnih usluga:

2.1. Usluga „pokupi“ koja kupcima omogućava preuzimanje robe koje su kupili maloprodajnim putem na platformi Ruralina.com kod člana Ruralinine partnerske mreže u odabranom Dostavnom centru (dalje u tekstu: Pokupi),

2.2. Usluga „dostavi“ koja kupcima omogućava da im se dostavi roba koje su kupili maloprodajnim putem na platformi Ruralina.com kod člana Ruralinine partnerske mreže na odabranu adresu.

3. Kupnja robe koja je dostupna putem platforme Ruralina.com omogućena je svim registriranim korisnicima i gostima koji pristupaju na www.ruralina.com na način i po uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima.

4. Roba iz asortimana www.ruralina.com nije u vlasništvu Teal Port d.o.o. ni www.ruralina.com. Ruralina.com je digitalna platforma koja omogućava proizvođačima sa ruralnog prostora ponudu, a kupcima nabavu proizvoda koji su izloženi i oglašeni na www.ruralina.com. Trgovina na www.ruralina.com se odvija putem trgovačkih partnera iz partnerske mreže koju razvija Ruralina.com

5. Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

6. Pristupna dokumentacija za registraciju korisnika kao i komunikacija primarno se odvija na hrvatskom ili engleskom jeziku.

7. Registrirani korisnik je svaki korisnik koji popuni svoj korisnički profil i može biti isključivo punoljetna fizička osoba.

8. Gost je Kupac koji naručuje i plaća robu na platformi Ruralina.com (u tekstu: Gost).

9. Registrirani korisnik i Gost, obvezan je upoznati se sa ovim Općim uvjetima kao i ostalim dokumentima na koje se Opći uvjeti pozivaju. Važeći Opći uvjeti, kao i dokumenti na koje se pozivaju, javno su dostupni na Ruralina.com. Teal Port d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta o čemu će Registrirane korisnike i Goste obavijestiti objavom na navedenoj internet stranici.

10. Ako nastavite koristiti Ruralina.com nakon što su na istoj objavljeni izmijenjeni Opći uvjeti smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima Društva. Društvo nije odgovorno ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena sadržaja internet preglednika, kao ni za bilo kakvu štetu prouzročenu Registriranim korisnicima, Gostima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

11. Automatski e-mail je e-mail poruka koja se automatski generira od strane Ruralina.com te koju Registrirani korisnik ili Gost dobije na e-mail kojim je izvršena registracija u www.ruralina.com u slučajevima kao što su promjena podataka, potvrda narudžbe i slično (dalje u tekstu: Automatski e-mail). Napominjemo da se automatski mail generira strojno te odgovori na tu adresu NEĆE biti pročitani.

12. Isporuka/Preuzimanje robe definira se kao trenutak kada Kupac preuzima naručenu robu u odabranom dostavnom centru, odnosno trenutak kada se Kupcu naručena roba dostavi i preda na odabranoj adresi (dalje u tekstu: Isporuka ili Preuzimanje).

UVJETI KUPNJE I PRAVILNO KORIŠTENJE SUSTAVA RURALINA ONLINE PRODAJE:

13. Ovim Općim uvjetima utvrđuju se uvjeti kupnje i pravilno korištenje ruralina.com a definirani su kroz sljedeće faze:

  1. Registracija korisnika,
  2. Naručivanje robe,
  3. Plaćanje robe,
  4. Dostava robe,
  5. Preuzimanje robe,
  6. Povrat/Reklamacija.

Registracija korisnika

14. Ruralina.com mogu koristiti Registrirani korisnici i gosti. Gost može obaviti kupnju robe u osnovnom paketu i bez dodatnih usluga, a sa minimalnim podacima. Registrirani kupac može pristupiti svim paketima usluga na www.ruralina.com

15. Da bi se korisnik registrirao na www.ruralina.com potrebno je imati osobnu e-mail adresu i pratiti upute za registraciju na stranici Društva.

16. Registrirati se i koristiti usluge na ruralina.com mogu samo osobe starije od 18 godina i pravne osobe. Punom registracijom stječe se status Registriranog korisnika.

17. Puna registracija korisnika na ruralina.com moguća je samo pod uvjetom da se korisnik upoznao i prihvatio u cijelosti ove Opće uvjete, te da se upoznao s Izjavom o privatnosti. Registracijom korisnik u za to predviđeno polje klikom miša potvrđuje da prihvaća Opće uvjete u cijelosti te da je upoznat s Izjavom o privatnosti.

18. Korisnici koji prilikom registracije nisu prihvatili i označili opciju da su suglasni s ovim Općim uvjetima te opciju da su upoznati s Izjavom o privatnosti nisu u mogućnosti izvršiti registraciju u ruralina.com

19. Obavezni podaci za registraciju korisnika se nalaze u obrascu registracije.

20. Adresa e-pošte i broj mobilnog telefona koje Registrirani korisnik navodi prilikom registracije ne smiju biti dodijeljeni niti jednom drugom računu.

21. Višestruke registracije nisu dozvoljene.

22. Obavezni podaci koje korisnik unosi pri registraciji u ruralina.com se ubuduće koriste kao komunikacijski kanal TP prema Registriranom korisniku.

23. Registracijom u ruralina.com kreira se korisnički račun za Registriranog korisnika koji je zaštićen lozinkom. Korisnički račun je temelj registracije i obuhvaća sve podatke koji se vežu uz korisničko ime Registriranog korisnika. Korisničkom se računu pristupa isključivo korištenjem www.ruralina.com. Registrirani korisnik ima mogućnosti upravljanja korisničkim računom i postavkama.

24. Registrirani korisnik samostalno uređuje i koristi osobni korisnički račun te dragovoljno odlučuje hoće li se u sustavu preplatiti na primanja promotivnih ponuda putem elektroničkih biltena/newsletter-a. Društvo će svim Registriranim korisnicima putem elektroničke pošte dostavljati novosti i obavijesti o pogodnostima i novostima.

25. Registrirani korisnik snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i kupnje. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene pristupnih podataka koji su uneseni prilikom registracije ili kupnje, Registrirani korisnik je dužan bez odgode ažurirati korisnički račun unutar ruralina.com.

26. Nakon izvršene registracije, odnosno aktivacije korisničkog računa ili promjene podataka korisničkog računa (adrese elektroničke pošte, broja mobilnog telefona, lozinke i slično) Registrirani korisnik dobiva Automatski e-mail od strane TP s Potvrdom o aktivaciji odnosno izvršenoj promjeni. Automatski se e-mail s Potvrdom prosljeđuje u trenutku aktivacije ili izvršene promjene.

27. Registrirani korisnik je dužan držati korisničku lozinku tajnom. Sve radnje koje se učine s pristupnim podacima smatraju se radnjama Registriranog korisnika. Registrirani korisnik mora osigurati točne podatke tijekom registracije i ažurirati svoj korisnički račun; svoju lozinku promijeniti ako je zloupotrijebljena ili sumnja na zlouporabu; koristiti uslugu u skladu s važećim propisima.

28. Svaka interakcija Registriranog korisnika s TP koja se odvija putem korisničkog računa ili elektroničke pošte pripisuje se Registriranom korisniku. To se također odnosi i na situacije u kojima su treće osobe djelovale preko korisničkog računa Registriranog korisnika ili situacije u kojima su treće osobe imale pristup korisničkom računu zbog skrivljenog ponašanja Registriranog korisnika. Registrirani korisnik je dužan odmah bez odgađanja obavijestiti TP o neovlaštenom korištenju svog korisničkog računa te promijeniti lozinku za pristup svojom korisničkom računu ako postoji naznaka da njegov korisnički račun i/ili elektroničku poštu koriste treće strane.

Naručivanje robe

29. Roba se naručuje elektroničkim putem. Tijekom ispunjavanja narudžbe Registrirani korisnik odabire način dostave robe i adresu dostave, putem odabira usluge koju želi koristiti, odnosno želi li koristiti uslugu Pokupi ili Dostavi (ukoliko je dostupna), te sve ostale elemente koji su potrebni za uredno zasnivanje Ugovornog odnosa sa Proizvođačem odnosno stvarnim vlasnikom robe. Tijekom popunjavanja obrasca za narudžbu, bit će vidljivelokacije na kojima se roba može pokupiti, odnosno lokacije na koje je moguće naručiti dostavu.

30. Klikom miša na ikone „Dodaj u košaricu“ ili „Dodaj“ odabrana roba se dodaje u potrošačku košaricu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada Registrirani korisnik prođe cijeli proces kupnje.

31. Trenutkom potvrde narudžbe Registrirani korisnik stječe status Kupca.

32. Kupac odgovara u cijelosti za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje robe.

33. Nakon izrade i potvrde narudžbe, Registrirani korisnik dobiva automatski e-mail s Potvrdom da je narudžba zaprimljena od strane TP i stvarnog vlasnika robe koji je otvorio profil svog gospodarstva i profile proizvoda koje proizvodi na svom gospodarstvu. Automatski se e-mail Registriranom korisniku prosljeđuje u trenutku potvrde narudžbe.

34. TP, odnosno ruralina.com u niti jednom trenutku nije vlasnik robe, već se i proizvođač, odnosno stvarni vlasnik robe te kupac i registrirani korisnik koriste uslugama platforme www.ruralina.com s namjerom olakšane dostupnosti robe sa ruralnog prostora.

35. TP, odnosno www.ruralina.com nema skladište i nema robe na zalihama, a kupac robu izravno naručuje od proizvođača odnosno stvarnog vlasnika.

36. TP u suradnji sa stvarnim vlasnikom zadržava pravo neizvršenja narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

37. Slike proizvoda na profilima proizvođača i profilima proizvoda na www.ruralina.com su isključiva odgovornost stvarnog vlasnika robe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na slici i isporučenog proizvoda Kupac se ne može pozivati na materijalne nedostatke proizvoda, posebice vodeći računa o sezonalnosti i drugim obilježjima proizvoda sa ruralnog prostora.

38. Ruralina.com će objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih, već su podaci o robi u nadležnosti stvarnog vlasnika robe koji objavljuje i ažurira profil i podatke o robi.

Plaćanje robe

39. Kupac se obvezuje naručenu robu na ruralina.com platiti elektroničkim putem.

40. Kupac može zatražiti izdavanje R1 računa. Odredbe Uvjeta koje reguliraju izdavanje i dostavu računa na isti način se primjenjuju i na R1 račun.

41. Vaganje robe: iskazana vrijednost na obrascu narudžbe procjena je proizvođača ili stvarnog vlasnika koliko će Vaša narudžba iznositi na dan preuzimanja robe. Može se dogoditi da će iznos Vašeg računa odstupati od onog koji Vam je prikazan s ukupnim vaganim varijabilnim troškom na narudžbi i potvrdi Vaše narudžbe na ruralina.com.

42. Konačni račun može se razlikovati od cijene iskazane na Vašoj narudžbi: vagani varijabilni trošak za vaganu robu je cijena za robu poput mlijeka i mliječnih proizvoda, mesa i mesnih proizvoda, te voća, povrća i drugih artikala koji se naplaćuju prema težini, a ne komadu. Primjer: cijena prikazana za određeno voće može biti za 1,00 kg, a Kupcu će se dostaviti 983 grama ili 1,05 kilograma. Odstupanja težine su logična, što znači da možete dobiti više ili manje, a prikazana cijena će biti obračunata po procijenjenoj težini, te će moguća razlika biti refundirana nakon isporuke.

Dostava narudžbe/robe putem usluge „Pokupi“

43. Opcija „pokupi“ se može izvršiti samo u Dostavnim Centrima koja su vidljiva na www.ruralina.com.

44. Narudžbe izvršene na ovaj način, Ruralina.com vrši putem Partnerske logističke i/ili destinacijske mreže.

45. Rok isporuke je do 15 radnih dana, ovisno o destinaciji Kupca odnosno dostupnosti i sezonalnosti proizvoda.

46. Za izvršenje dostave narudžbe od trenutka preuzimanja iste do trenutka dostave na ugovoreno mjesto, za ispravnost i rukovanje robe u cijelosti je odgovoran Logistički partner. Izvršitelj dostavljač odgovora za svu štetu do koje dođe nepravilnom, neurednom ili netočnom dostavom (nepravilno rukovanje, neodgovarajući temperaturni režim i sl.) kao i u slučaju ako dostava nije izvršena Kupcu bilo djelomično bilo u cijelosti, što ne isključuje ostale eventualno primjenjive odredbe sadržane u ovom članku.

47. Narudžbe za koje je odabrana usluga „Pokupi“ isporučuju se u Dostavne centre za vrijeme radnog vremena, te su Kupci nedvojbeno svjesni da roba ne dolazi sa skladišta i sa zaliha nego izravno od proizvođača ili stvarnog vlasnika, te da nakon zaprimanja obavijesti od strane TP da je roba dostavljena u Dostavni centar, počinje teći rok od 48h u kojem Kupci mogu „pokupiti“ robu bez dodatnih troškova.

48. Cijena proizvoda u maloprodajnom modelu na www.ruralina.com uključuje trošak logističkih i distributerskih usluga do dostavnog centra koji je objavljen.

49. Naručena roba bit će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti.

50. Kupac je dužan prilikom preuzimanja izvršiti pregled robe, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu robu.

51. Prilikom kartičnog plaćanja, Kupcu se putem elektroničke pošte dostavlja automatski e-mail s Potvrdom o statusu kartične transakcije, tj. Potvrda da je transakcija provedena ili da na računu nema dovoljno sredstava za izvršenje transakcije.

52. Nakon izvršenog plaćanja Kupcu se šalje fiskalizirani račun elektroničkom poštom.

53. Narudžbu može preuzeti Kupac ili treća osoba prema uputi Kupca, a temeljem uputstava koje je Kupac dobio za pojedinu narudžbu.

54. Narudžbu koja sadrži alkoholne, duhanske i slične proizvode čija je prodaja zabranjena maloljetnicima može preuzeti samo punoljetna osoba. U protivnom, Kupac je odgovoran za eventualne posljedice uslijed takvog preuzimanja.

55. Ukoliko Kupac ne preuzme robu iz dostavnog centra u roku od 48h nakon isporučene obavijesti da je roba dostavljena u Dostavni centar ili istu odbije preuzeti bez valjanog razloga; TP zadržava pravo naplate cijelog računa koji je već procesuiran bezgotovinskim plaćanjem. 

Reklamacije, povrat i prigovor

56. Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u slijedećim slučajevima:

  1. Ako TP isporuči robu koju Kupac nije naručio (primjerice: pogrešan proizvod);
  2. Ako TP isporuči robu s greškom,

57. U slučaju kad Kupac želi podnijeti zahtjev za povrat robe iz opravdanih razloga, dužan je uputiti pisani prigovor putem elektroničke pošte na adresu info@ruralina.com ili redovnom poštom na adresu: Teal Port d.o.o., Služba za upravljanje odnosa s kupcima, Ruđera Boškovića 15, 21 000 Split. Svi prigovori Kupca na robu ili uslugu podnose se pisanim putem na navedene adrese.

58. Prilikom podnošenja prigovora Kupac mora navesti osobni kontakt telefon, broj narudžbe, broj računa, opisno navesti na što se odnosi prigovor (primjerice: u slučaju reklamacije na hranu, kupci su nedvojbeno svjesni da hrana mora biti fotografirana te da je reklamacija moguća samo u trenutku preuzimanja za što postoji opcija ne-preuzimanja robe)

59. Nakon zaprimljenog prigovora, TP će na adresu elektroničke pošte s koje je poslan prigovor, dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom da je prigovor zaprimljen te da će najkasnije u roku 15 dana od dana zaprimanja odgovoriti na podneseni prigovor sukladno čl. 10. „Zakona o zaštiti potrošača“ (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

60. Ukoliko TP utvrdi da je prigovor Kupca opravdan, Kupac ima pravo na djelomični raskid ugovora (u odnosu na proizvod/proizvode na koje je glasio prigovor) uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod ili oblik potrošačke kartice minimalno u iznosu uplaćenog iznosa, a koji će Kupac biti u mogućnosti iskoristiti prilikom slijedeće kupnje – po odluci TP.

61. TP prihvaća povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe, ukoliko se utvrdi da je prigovor Kupca opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav drugi nedostatak robe. U slučaju opravdanog prigovora Kupca, trošak zamjene proizvoda s novim proizvodom u cijelosti snosi proizvođač odnosno stvarni vlasnik.

62. Kupac je dužan po preuzimanju robe provjeriti svježe, odnosno lako pokvarljive artikle (povrće, voće, mlijeko i mliječne proizvode, te meso i mesne proizvode i sl.) te ukoliko prilikom pregleda ustanovi kako su isti zdravstveno neispravni ili izmijenjenih organoleptičkih svojstava (okus, miris, boja i sl.) odnosno neprikladni za konzumaciju reklamirati odmah u trenutku preuzimanja. Budući da se radi o svježoj, lako kvarljivoj hrani i hrani kratkog roka trajanja TP nije u mogućnosti prihvatiti reklamaciju izvan navedenog roka.

63. Kupac nema pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  1. ako je proizvodu istekao rok trajanja, a Kupac je proizvod preuzeo s važećim rokom trajanja,
  2. ako je proizvod otvoren, a proizvod je valjanog roka trajanja, ispravan i zdravstveno sukladan.

64. Ukoliko TP zaprimi pritužbu ili prigovor krajnjeg potrošača koji se odnosi na točnost, urednost i pravilnost dostave ili ne isporuku narudžbe, isti će odmah proslijediti na e-mail adresu proizvođača ili stvarnog vlasnika odnosno Izvršitelja dostavljača.

65. Izvršitelj dostavljač se obvezuje izvršiti povrat cjelokupnog iznosa vrijednosti proizvoda iz narudžbe ako je narudžbu skenirao i uredno preuzeo njegov djelatnik, a narudžba ili pojedini proizvodi nisu isporučeni kupcu niti su vraćeni na mjesto polaska, odnosno preuzimanja narudžbe kod TP.

PRAVO KUPCA NA ODUSTANAK OD UGOVORA (OTKAZIVANJE NARUDŽBE PRIJE PREUZIMANJA, ODNOSNO ISPORUKE):

66. Kupac ima pravo bez nadoknade troškova, otkazati podnesenu narudžbu, odnosno narudžbu koja mu još nije isporučena, najkasnije 3 sata nakon narudžbe te je nedvojbeno svjestan da se roba priprema samo za njega izravno od proizvođača, u velikoj većini slučajeva izravno sa polja, voćnjaka i sl.

67. U slučaju otkazivanja narudžbe, TP će Kupcu putem elektroničke pošte dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom o otkazanoj narudžbi. Automatski se e-mail s Potvrdom Kupcu prosljeđuje u trenutku otkazivanja narudžbe.

68. Ako je Kupac izvršio kartično plaćanje narudžbe, TP će izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti.

ODGOVORNOSTI:

69. Usluge koje se dostupne na www.ruralina.com ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. TP nije odgovorno za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja internet preglednik stranica i korištenja www.ruralina.com.

70. Osim u slučaju namjere ili krajnje nepažnje, TP ne preuzima odgovornost za štetu (materijalnu ili nematerijalnu) nastalu u sljedećim situacijama;

  1. zbog krađe i/ili neovlaštenog korištenja korisničkog računa Registriranog korisnika,
  2. zbog situacije u kojoj se privremeno nije moguće koristiti platformom www.ruralina.com
  3. zbog radnje ili aktivnosti samog Registriranog korisnika, a što uključuje i radnje trećih osoba kojima je Registrirani korisnik omogućio pristup korisničkom računu.

71. TP ne preuzima odgovornost za točnost podataka navedenih prilikom registracije korisnika te moguću štetu (materijalnu ili nematerijalnu) koja može nastati po toj osnovi.

72. Sadržaj www.ruralina.com je zaštićen i TP ostvaruje isključivo pravo na njihovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Društva, svi zainteresirani su dužni prethodno kontaktirati TP putem elektroničke pošte na adresi info@ruralina.com

73. TP nije vlasnik robe. TP nije odgovoran za ugovorene uvjete između Kupca i proizvođača, te ne snosi odgovornost u njihovim sporovima.

74. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno Zakonu o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18, 126/21) i Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

75. Pristup na www.ruralina.com ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

76. U slučaju više sile i/ili drugih izvanrednih situacija prema ocjeni TP i bez obzira je li za iste proglašeno izvanredno stanje od strane nadležnih tijela, postoji mogućnost usporenog pružanja usluga ili njezine djelomične ili čak potpune uskrate, u bilo kojoj fazi narudžbe odnosno isporuke.
U takvim okolnostima Društvo može odstupiti od ovih Općih uvjeta te uslugu pružiti u opsegu koji mu je u tom trenutku tehnički, logistički, asortimanski i operativno prihvatljiv, uključujući ali ne ograničavajući se na pravo da u cijelosti ili djelomično onemogući:

  1. pristup www.ruralina.com,
  2. pristup naručivanju robe
  3. isporuku već naručene robe

77. www.ruralina.com uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole TP, Registrirani korisnici/Kupci na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik, te stoga TP nije odgovorno za sadržaj na tim stranicama.

78. Dijelovi www.ruralina.com predviđeni su za oglašavanje i oglašivači su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. TP nije odgovorno za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.

79. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom istih prava u budućnosti, kao ni bilo kojih drugih prava navedenih u Općim uvjetima.

RASKID UGOVORA:

80. Ugovor koji sklapaju Kupac i Prodavač odnosno stvarni vlasnik robe za prodaju robe i usluga je jednokratan Ugovor o kupoprodaji robe ili usluga koji se smatra završenim u trenutku kad TP ili Izvršitelj dostavljač izvrši isporuku robe te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da ne bude raskinut.

81. Sukladno čl.72. st.1. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19), svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije/na daljinu (internetska trgovina) može se raskinuti od strane Kupca pri tom Kupac nema obvezu navoditi razloge, u roku od 14 dana, od dana kada je Kupac ili treća osoba koju je Kupac odredio preuzela robu, odnosno od dana kada je Kupcu roba isporučena na odabranu adresu. Kupac ne mora navesti razlog za raskid ugovora, ali je obvezan unutar navedenog roka obavijestiti TP, trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora.
Zahtjev za raskidanje Ugovora podnosi se putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom Kupac izražava svoju volju o raskidu ugovora, u kojoj će Kupac navesti (svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte) na jedan od sljedećih načina:

  1. Preporučenom pošiljkom poslanom poštom na adresu TP
  2. elektroničkom poštom na adresu info@ruralina.com.

82. U slučaju dostave zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora putem elektroničke pošte na gore navedenu adresu, TP će odmah, poslati Automatski e-mail s Potvrdom o zaprimanju zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora.

83. Standardni obrazac za jednostrani raskid Ugovora Kupac može preuzeti na ovoj poveznici. Ako Kupac jednostrano raskine Ugovor, TP će izvršit povrat novca, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora.

84. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu. U slučaju da Kupac pristane na drugi način povrata plaćenog iznosa, Kupac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.

85. Povrat novca Kupcu, TP može izvršiti tek nakon što Kupac izvrši povrat robe ili nakon što dostavi dokaz da je roba vraćena.

86. Kupac robu mora vratiti TP bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je upućen zahtjev za jednostrani raskid Ugovora. Izravne troškove povrata robe putem Pošte ili nekog drugog distributera Kupac snosi sam.

87. Odgovornost Kupca detaljno je utvrđena Pravilnikom o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14) koji se može vidjeti na poveznici. Roba koju Kupac vraća mora biti u dobrom stanju, neotvorena, nekorištena i u originalnoj ambalaži.
Ukoliko je vraćena roba neispravna, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se ista ne dostavi u naknadnom roku od 8 dana, smatrati će se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te u tom slučaju TP nije dužno izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti robe. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

88. U slučaju jednostranog raskida Ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj sve ono što je primila na temelju Ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19) .

89. Kupac nema pravo na podnošenje zahtjeva za jednostrani raskid Ugovora u sljedećim situacijama:

  1. ako je predmet Ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe (svježa hrana, lako pokvarljiva hrana s mikrobiološkog gledišta i sl.),
  2. kad je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon preuzimanja,
  3. u svim drugim slučajevima predviđenim Zakonom o zaštiti potrošača.

90. Cjelovite informacije vezane uz prava Kupca na jednostrani raskid Ugovora mogu se pronaći u Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 41/14, 110/15, 14/19).

91. TP može bez posebnog ili prethodnog upozorenja isključiti Registriranog korisnika sa www.ruralina.com u slučaju sumnje da Registrirani korisnik postupa protivno ovim Općim uvjetima ili ako je to potrebno kako bi TP udovoljilo ugovornoj ili zakonskoj obvezi ili u drugim slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima.

92. U slučaju (prestanka) ukidanja www.ruralina.com TP će Registrirane korisnike obavijestiti putem objave na službenim stranicama TP.

93. Registrirani korisnik ima pravo isključiti svoj korisnički račun i izići iz www.ruralina.com Pismeni Zahtjev Registrirani korisnik može uputiti putem elektroničke pošte na dresu info@ruralina.com (ili putem pošte na adresu Društva iz čl.1). Zahtjev za isključenje iz sustava www.ruralina.com treba biti čitko napisan, a unutar Zahtjeva trebaju biti navedeni podaci Registriranog korisnika: Ima i prezime, adresa elektroničke pošte, broj mobilnog telefona.
Nakon zaprimanja pismenog Zahtjeva Registriranom korisniku će se u rok od 10 radnih dana računajući od dana zaprimanja pismenog Zahtjeva isključiti korisnički račun. TP će Korisniku putem elektroničke pošte dostaviti Automatski e-mail s Potvrdom o isključenju.

94. U cilju održavanja baze Registriranih korisnika aktualnom, TP ima pravo isključiti iz programa svakog Registriranog člana koji se najmanje 1 godinu ne koristi svojom korisničkim računom na www.ruralina.com.

95. S danom isključivanja korisničkog računa na platformi www.ruralina.com, u trenutku kad Registrirani korisnik postaje neaktivan gubi sva prava pristupa svom korisničkom računu. Podaci neaktivnih Registriranih korisnika se anonimiziraju i čuvaju sukladno propisanim zakonskim rokovima, nakon isteka rokova obveze čuvanja podataka, podaci se brišu na siguran način.

PRIVATNOST I ZAŠTITA PODATAKA:

96. TP jamči kako se svi osobni podatci Registriranih korisnika/Kupaca koriste samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno da se izvrše Ugovorne obveze ugovorene na ruralina.com. TP s osobnim podacima koje prikupi prilikom izvršavanja usluga postupa sukladno Općoj EU uredbi o zaštiti podatka (2016/679/EZ) i Zakonom o provođenju Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018.)

97. TP obrađuje osobne podatke Registriranih korisnika/Kupaca za potrebe Ruralina.com i u svrhu vođenja sustava online prodaje. TP kao voditelj platforme www.ruralina.com obrađuje one osobne podatke koje je prikupilo od Registriranog korisnika prilikom registracije te one podatke koje je prikupilo o Registriranom korisniku/Kupcu tijekom njegova korištenja www.ruralina.com .

98. U slučajevima kad Kupcu dostavu vrši Izvršitelj dostavljač, u svrhu izvršenja ugovorne obveze – usluge, Izvršitelj dostavljač mora imati pristup određenim osobnim podacima Kupca. TP će Izvršitelju dostavljaču dostaviti sljedeće kategorije osobnih podataka - ime, prezime, adresa i detalji adrese, mobilni telefon za kontakt pri dostavi, broj narudžbe i račun. TP i Izvršitelj dostavljač u obavljanju svojih registriranih gospodarskim djelatnosti/aktivnostima, samostalni su Voditelji obrade u smislu zaštite osobnih podataka.

99. Izjava o privatnosti platforme Ruralina.com (dalje u tekstu: Izjava o privatnosti) dostupna je na www.ruralina.com i pruža više informacija o tome kako se obrađuju osobni podaci Registriranih korisnika/Kupaca, o zaštiti osobnih podataka, o pravima članova u vezi s njihovim osobnim podacima, o razdoblju čuvanja osobnih podataka i ostale povezane informacije. Izmjena Izjave o privatnosti ne predstavlja promjenu ovih Općih uvjeta.

ZAVRŠNE ODREDBE:

100. Sve izmjene i dopune Općih uvjeta TP će objaviti na www.ruralina.com. Izmjene stupaju na snagu protekom roka od 14 dana od dana objave, a smatraju se prihvaćenima u cijelosti ako Registrirani korisnik nakon navedenog roka nastavi koristiti www.ruralina.com.

101. Posebnom regulativom Europske unije od 15.02.2016. sporove cijele EU vezane uz kupnju putem interneta biti će moguće riješiti putem ORS platforme (eng. ODR) kojoj se može pristupiti putem linka https://ec.europa.eu/odr.

102. Za sve što nije regulirano ovim Općim uvjetima primjenjuju se odredbe pozitivnog Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

103. Sve sporove proizašle iz korištenja www.ruralina.com, ugovorne strane pokušat će riješiti sporazumno. Svi sporovi ili zahtjevi koji mogu nastati u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti su suda u Splitu, uz primjenu mjerodavnog materijalnog hrvatskog prava.

104. Opći uvjeti i pravila primjenjuju se od 01. rujna 2022. godine i vrijede do opoziva ili promjene od strane TP.

U Splitu, 01. rujan 2022.