Savska 5, Zagreb
0913352821

Pravila privatnosti

PODACI:

Teal Port d.o.o. Ruđera Boškovića 15, 21000 Split

www.ruralina.com

info@ruralina.com

106. Teal Port d.o.o. (daljem u tekstu: TP) se obvezuje zaštititi osobne podatke korisnika, na način da prikuplja isključivo nužne, osnovne podatke o korisnicima, nužnih za ispunjenje zakonske regulative ili ugovornih obveza.

107. Korisnicima je pružena mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, te su podaci dostupni isključivo djelatnicima nužnima za obavljanje posla. Svi djelatnici TP odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

108. TP u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), zakonskim i regulatornim obvezama.

109. Voditelj obrade: Teal Port d.o.o., Ruđera Boškovića 15, 21000 Split

110. Tvrtka je imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka.

111. Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih Općom uredbom o zaštiti podataka, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

  1. pisanim putem na adresu: Teal Port d.o.o., Ruđera Boškovića 15, 21000 Split, za Službenika za zaštitu podataka
  2. e-mailom na adresu: info@ruralina.com

112. U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove politike, te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Ova politika određuje očekivano ponašanje TP, njezinih stalnih, privremenih i povremenih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima TP.

113. Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

114. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

115. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO

116. Osobni podaci: ime i prezime, adresa, kontakt broj, e-mail adresa, datum rođenja, spol

117. Informacije o prodaji: informacije o kupnji, uključujući korisnički identitet kupca, reklamacije, informacije o dostavi, podršci i uslugama, uključujući prigovore i zahtjeve.

SVRHA PRIKUPLJANJA PODATAKA

118. Prodaja proizvoda – za obradu zahtjeva kupaca. Tvrtka će prikupiti osobne podatke, informacije o prodaji, kao i informacije o povijesti kupca i obavještavanje o pitanjima vezanim uz vaš proizvod. Pružanje osobnih podataka u svrhu ispunjenja sklopljenog ugovora predstavlja ugovornu obvezu te ako ih ne pružite, to može utjecati na ispravno izvršenje ugovora ili ga čak onemogućiti.

119. Podrška kupcima i marketing – za odgovore na upite i davanje novosti i ponuda.

120. Tvrtka prikuplja osobne podatke te ih može koristiti kako bi kupcima pružio podršku, odgovore na upite i prigovore te kako bi procijenio koje novosti i ponude vas najvjerojatnije zanimaju te vas kontaktirao u vezi s tim ponudama u skladu s vašim interesima i prethodno danim Privolama.

PRIJENOS TREĆIM STRANAMA

121. Osobni podaci mogu se prenositi trećim stranama samo pod uvjetom da postoji pravna osnova za prijenos.

122. Vaši osobni podaci mogu se prenositi sljedećim subjektima:

  1. Za realizaciju ugovora isporuke robe podatke ćemo dijeliti sa pružateljima logističkih i distribucijskih usluga s kojima surađujemo i imamo sklopljene ugovore. Pružatelj logističkih i distribucijskih usluga može korisnika pri isporuci roba tražiti osobni dokument na uvid i/ili evidentirati određene podatke sa dokumenta. Ukoliko korisnik nije voljan predati takve podatke nužne za isporuku paketa tj. dokaz o naručitelju, roba neće moći biti izvršena ili uručena.
  2. Državnim institucijama koje zatraže podatke na uvid zbog neke treće obrade istih ili potrebe za ostvarivanje prava Tvrtke zbog nepoštivanja ugovora o pružanju usluga.

KOLIKO DUGO ZADRŽAVAMO VAŠE PODATKE

123. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i TP.

124. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

125. Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

PRIKUPLJANJE I KORIŠTENJE INFORMACIJA

126. Tvrtka cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih uz Vašu kupovinu ili drugu uslugu, koristit ćemo samo one informacije koje nam svojevoljno date. Obvezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način koji nije naveden u ovom dokumentu.

REGISTRACIJA

127. Kako bi obavio proces narudžbe ili poslao upit na Internet stranicama www.ruralina.com kupac prethodno obavlja registraciju popunjavanjem registracijskog upitnika. Tijekom registracije od korisnika se traže kontakt informacije (ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, broj za kontakt).

128. Ove se informacije koriste za stupanje u kontakt sa korisnikom prilikom odgovaranja na pitanja postavljena na našim Internet stranicama te za osiguravanje privatnosti korisnika pri kontroli statusa kupnje i unosa ili promjene podataka.

PROCES NARUDŽBE

129. Pri procesu narudžbe ili rezervaciji proizvoda na ovim stranicama, tražit ćemo osobne podatke korisnika tj. kupca (poput imena, adrese, kontakt telefona i dr.).

130. Ti podaci koristit će se isključivo za realizaciju usluge.

LOG DATOTEKE

131. IP adrese korisnika se koriste isključivo za analizu trendova, te praćenje kretanja korisnika i sakupljanje širih demografskih podataka. IP adrese nisu vezane uz bilo kakve osobne podatke uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinačnog korisnika, a sve sukladno načelima pseudonimizacije i anonimizacije.

DOSTUPNOST INFORMACIJA

132. Prikupljeni demografski podaci bit će dostupni našim partnerima i oglašivačima. Ovo nije povezano s bilo kakvim osobnim podacima uz pomoć kojih je moguća identifikacija pojedinca. Kako bismo pružili posebne usluge možemo se udružiti s trećom strankom.

133. Samo kada se korisnik prijavi za ove usluge, trećoj stranci bit će dostupna imena ili druge kontakt informacije koje su neophodne za pružanje spomenutih usluga.

134. Trećoj stranci nije dozvoljeno koristiti osobne podatke osim u svrhu pružanja navedenih usluga.

135. Sa trećom stranom u tom smislu sklapamo ugovor o zaštiti osobnih podataka.

LINKOVI

136. www.ruralina.com sadrži linkove na druge Internet stranice.

137. TP ne može biti odgovorna za poštivanje privatnosti na spomenutim drugim Internet stranicama niti snosi odgovornost za iste. Korisnici su sami dužni pročitati izjave o privatnosti svake Internet stranice koja prikuplja osobne podatke.

138. Ovaj dokument primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na www.ruralina.com

 

NEWSLETTER

139. U slučaju da korisnik želi primati newsletter, od njega će biti zatražena samo valjana e-mail adresa na koju će se newsletter slati te će takav korisnik dati Privolu da njegove osobne podatke možemo obrađivati isključivo u svrhu slanja newsletter-a.

140. Unutar svakog primljenog newsletter-a korisnik ima mogućnost odjave od istog ili to može učini mailom na info@ruralina.com.

141. TP šalje promotivne materijale putem digitalnih komunikacijskih kanala pojedincima s kojima je u određenom trenutku ostvarilo nekakav oblik suradnje (proizvođači, kupci, naručitelji ili korisnici Internet stranica TP) i koji su nam dali privolu za takav oblik komunikacije.

142. Korisnici usluga TP imaju u svakom trenutku pravo onemogućiti uslugu primanja promotivnih materijala, a TP će omogućiti alate kako bi se pravo za brisanje iz baze podataka za slanje obavijesti provelo. Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe je legitiman interes TP.

143. Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa, su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala od strane TP. Promotivni materijali podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima (engl. newsletter).

144. Mogućnost općenitog isključivanja nije dostupna za neke oblike ne marketinške komunikacije, primjerice za komunikaciju koja se odnosi na preuzimanje proizvoda, prodajne transakcije, izjave o pridržavanju zakonskih obveza i (kad je to dopušteno zakonom).

145. Za isporuke Newslettera TP može koristiti tehničke usluge vanjskih poslovnih partnera. U navedenom slučaju istima dajemo na obradu isključivo adresu elektroničke pošte koju ste prijavili za dobivanje Newslettera.

146. Također osiguravamo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newslettera, u vremenskom periodu dok ste na njega prijavljeni, te ga u druge svrhe ne smije koristiti.

147. Osim u navedenom slučaju i pod navedenim uvjetima, TP neće vaše kontakt podatke, koje ste dali za prijavu na Newsletter, dijeliti sa trećim stranama.

SIGURNOST

148. www.ruralina.com poduzima sve tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitile podatke o korisniku.

149. Unošenje povjerljivih podataka putem www.ruralina.com zaštićeno je on-line i off-line. Ako se u našem formularu za registraciju od korisnika zahtijevaju povjerljivi podaci (poput osobnih podataka) ti su podaci šifrirani i zaštićeni sigurnosnim protokolom (SSL). Osim korištenja SSL šifriranja kako bismo zaštitili podatke o korisnicima na Internetu, činimo sve što je u našoj mogućnosti kako bismo iste podatke zaštitili i off-line.

150. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

151. Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete poslati e-mail na: info@ruralina.com. Na isti način korisnik može, bezuvjetno i u svakom trenutku, povući svoje prethodno dane Privole.

ISPRAVCI / AŽURIRANJE OSOBNIH PODATAKA

152. Ako se korisnikovi osobni podaci promijene ili ako korisnik više ne želi našu uslugu, omogućujemo ispravljanje, ažuriranje ili uklanjanje korisnikovih osobnih podataka koje posjedujemo.

153. To se obično može izvršiti na stranicama korisničkog profila ili slanjem e-maila na adresu: info@ruralina.com.

INTERNET STRANICA TVRTKE

154. Pristup www.ruralina.com moguć je s ili bez registracije.

155. Prilikom registracije fizičke osobe na www.ruralina.com, od Vas tražimo određene osobne podatke kao što su Ime i Prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja, telefonski broj, datum rođenja u svrhu pružanja raznih pogodnosti.

156. Pri narudžbi na www.ruralina.com bez registracije prikupljamo podatke koji su nužni za isporuku kupljene robe te se navedeni podaci pohranjuju u svrhu ispunjenja ugovora.

157. Korisnik naših web stranica može izabrati želi li primati promotivne poruke ili ne pritiskom na polje potvrde, neovisno o tome je li se registrirao na stranici ili ne.

158. Davanje osobnih podatka je odluka korisnika koji može ali i ne mora koristiti pogodnosti naše tvrtke. Ukoliko korisnik odluči ne pružiti podatke potrebne za određenu aktivnost, ista neće moći biti provedena.

159. Podaci koje korisnik daje pri registraciji, pohranjuju se na serveru na kojem je www.ruralina.com, te u poslovnom programu kojem pristup imaju djelatnici tog odjela uz šifre za pristup poslovnom programu.

160. U svakom trenutku možete deaktivirati vašu registraciju odabirom polja deaktivacije.

161. U tom slučaju podaci će se čuvati u sustavu web trgovine dok postoji potreba za izvršenjem legitimne svrhe, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i Tvrtke.

GDJE SE POHRANJUJU OSOBNI PODACI

162. Svi podaci pohranjuju se na nekoliko medija:

 • Podaci za promotivne svrhe: unutar Internet stranice Tvrtke i poslovnim programima koje Tvrtka koristi za promotivne svrhe u skladu s Vašim prethodno danim privolama
 • Podaci o korisniku kao kupcu: U bazi podataka Tvrtke koja se nalazi na zakupljenim serverima kod treće strane koja pruža prostor i poslovni program na webu
 • U poslovnom programu TP

PRISTUP I IZMJENA PODATAKA

163. Korisnik u bilo kojem trenutku ima mogućnost pristupa svojim podacima pohranjenim na internetskim stranicama gdje ih može revidirati, mijenjati i brisati. Sve izmjene izvršene na internetskim stranicama bit će zabilježene i unutar samog poslovnog programa odmakom od 24 sata.

164. Kupac tj. korisnik može u svakom trenutku dobiti informaciju o tome koje podatke TP ima pohranjene slanjem upita na email adresu info@ruralina.com ili može sam u svojem korisničkom profilu to provjeriti.

165. Povratnu Informaciju na vaš upit bit ćemo u mogućnosti dati samo ukoliko je upit poslan s aktivne e-mail adrese koja je zabilježena u našij Internet stranici ili poslovnom sustavu s točnim podacima unutar e-maila (ime i prezime, broj telefona korisnika koji traži informaciju) kako bi vas zaštitili od mogućnosti izlaganja vaših osobnih podataka nekoj trećoj osobi.

PRAVO NA ZABORAV OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

166. Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka. To može sam u svojem korisničkom profilu ili to može učiniti slanjem zahtjeva na e-mail adresu info@ruralina.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja, osim u slučaju da postoji zakonska obveza čuvanja navedenih podataka, legitimni interes te osnova za ostvarenje vaših zakonskih prava.

PRAVO NA PRIGOVOR

167. Ukoliko unatoč svim poduzetim mjerama za zaštitu osobnih podataka smatrate da imate osnove za prigovor obratite se na e-mail adresu info@ruralina.com.

168. Uz prijavu nama, možete prijavu podnijeti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

169. Prikupljeni podaci su u elektroničnom obliku zaštićeni SSL certifikatom koji kriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala korisnika i TP odvija sigurnim protokolom bez mogućnosti uvida u podatke od trećih strana.

170. Izjavu o privatnosti TP može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta o privatnosti na stranicama TP. Ovim putem pozivamo korisnike da povremeno pregledaju navedenu izjavu na kojoj će biti naznačene nove izmjene ukoliko ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se korisnik ne slaže s ovom izjavom o privatnosti upućujemo korisnika da napusti, ne pristupa i ne koristi www.ruralina.com.

171. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na www.ruralina.com.

172. Nastavak uporabe stranice od strane korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu izjavu o privatnosti.

PRAVILA O POSTUPANJU S KOLAČIĆIMA

173. Kolačić (cookie) je podatak koji web stranica pohranjuje u računalo ili mobilni uređaj posjetitelja. Kolačić dozvoljava web stranici da pamti akcije posjetitelja iz njegovih posjeta. Većina preglednika dozvoljava upotrebu kolačića, ali korisnik u svakom trenutku može kolačiće obrisati ili postaviti u pregledniku zabranu upotrebe kolačića.

174. Najčešće razlozi upotrebe kolačića su identifikacija korisnika, pamćenje preferencija korisnika, pomoć pri unosu ili pregledu sadržaja koji je već unašan u prijašnjim posjetima, skupljanje podataka za analize i promotivne kampanje.

175. Prilikom uporabe kolačića određeni podaci se prikupljaju automatski s vašeg računala pri dolasku na naše stranice. Ti podaci mogu uključivati i IP adresu, datum i vrijeme pristupa, podatke o vrsti računala, operativnog sustava, pretraživaču koji koristite, verzijama programa kao i jezičnim postavkama vašeg računala.

176. Pristupom na samu stranicu vidjet ćete obavijest o korištenju kolačića koji prikupljaju ove podatke te pritiskom na polje „slažem se“ dajete privolu za prikupljanje tih podataka. Ukoliko na stranicama ne date privolu, ti podaci neće biti prikupljani, pohranjeni i obrađivani.

177. Kolačići mogu biti:

  1. Session cookies – pohranjuju se na računalu i brišu se odmah nakon zatvaranja preglednika, a omogućuju stranici prikupljanje privremenih podataka poput košarice za kupnju ili komentara
  2. Persistent cookies – ostaju u računalu i nakon zatvaranja preglednika ili gašenja računala, ali obično imaju rok trajnosti. www.ruralina.com koristi kolačiće takvog tipa kako bi olakšao pristup korisnicima što je vidljivo u situacijama kada se korisnik vraća na stranice i odmah je ulogiran na iste što govori da pohranjuju korisničko ime i lozinku.

178. Kolačići od prve strane koji dolaze sa www.ruralina.com koju ste posjetili mogu biti privremeni i stalni. Takvi kolačići omogućuju www.ruralina.com da sprema podatke koji se koriste kada korisnik ponovo posjeti web stranicu. Kolačići s treće strane su kolačići koji dolaze s vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (ti servisi su Facebook, Instagram, Google Analytics, AdWords i sl.)

179. Ti kolačići postavljeni su od strane TP i služe kao pomoć pri tumačenju ponašanja korisnika te u marketinške svrhe.

180. Vama dostupne opcije:

  • U postavkama pretraživača možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti, a koje odbiti. Mjesto uređivanja postavki ovisi o vrsti pretraživača, a može se naći u uputama za svaki pojedini pretraživač. Ukoliko odlučite da ne želite prihvaćati kolačiće sa www.ruralina.com postoji mogućnost da nećete moći koristiti određene funkcionalnosti.