Šandora Petefija, Općina Bilje, mjesto Lug
0995357810